Проекти рішень, рішення

Додаток 2
до  рішення про встановлення ставок
та пільг із сплати податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки на 2019 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                       рішенням Пісківської сільської ради

від                          2018 р. №           -VII

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

Пільги встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію з 01 січня 2019  року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

         53                266              5322684900          с.Піски,с.Яремівщина, с.Шевченки

Група платників, категорія/класифікація
будівель та споруд

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

Пільги визначені згідно ст.266 Податкового кодексу України

__________

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.

 

 

Додаток 2
до рішення про встановлення ставок
та пільг із сплати земельного податку

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення сесії Пісківської сільської ради

від                       №   

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих
відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового
кодексу України, із сплати земельного податку
 

Пільги встановлюються з дня офіційного оприлюднення

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

53                    226                   5322684900                  с. Піски, с.Яремівщина, с.Шевченки.

Група платників, категорія/цільове призначення земельних ділянок

Розмір пільги (відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

03  Землі громадської забудови

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування

 

 

 

 

 

03.02 для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти

03.03 для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги

03.04 для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій

03.11 для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки

 

             

100

 

100

 

100

 

100

 

100

100

04   Землі природно-заповідного фонду

04.10 Для збереження та використання пам'яток природи

07.02 для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту

 

100

15 Землі оборони

15.01    для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил

 

100

18 Землі загального користування

100

 

 

Секретар ради                                                                                   

 

Пісківська сільська рада

Лохвицьким район

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ

 

__________________  2018  року                                                          рішення №

 

Про  встановлення ставок земельного податку

та  встановлення пільг щодо сплати земельного

податку для фізичних та юридичних осіб на

території Пісківської сільської ради на 2019 рік

 

Керуючись п.12.3 ст. 12, абз.2,3 п.284.1 ст 284 Податкового кодексу України, п. 24 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», Пісківська сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Установити на території  Пісківської сільської ради:

      1)ставки земельного податку, згідно з додатками 1,;

      2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до п.284.1 ст. 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 3.

2. Оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті Пісківської сільської ради piskivska.rada.org.ua та в районній газеті «Зоря».

3. Вважати рішення №20  шіснадцятої сесії сьомого скликання Пісківської сільської ради   від 22.06.2017 року «Про встановлення   ставок земельного податку  та встановлення пільг щодо  сплати земельного  податку для фізичних  та юридичних осіб на території Пісківської сільської ради на 2018 рік»,  що втратило чинність.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів  сільської ради.

5. Рішення набирає чинності з 01.01.2019 року.

 

 

 

 

Сільський голова                                                                  Пройдак Г.П.

Додаток 2
до  рішення про встановлення ставок
та пільг із сплати податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки на 2019 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                       рішенням Пісківської сільської ради

                          

від                          2018 р. №           -VII

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

Пільги встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію
 з 01 січня 2019  року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

         53                266              5322684900          с.Піски,с.Яремівщина, с.Шевченки

Група платників, категорія/класифікація
будівель та споруд

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

Пільги визначені згідно ст.266 Податкового кодексу України

__________

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.

 

Пісківська сільська рада

Лохвицьким район

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ

 

_____________  2018 року                                            рішення №

 

Про встановлення податку

на нерухоме майно, відмінне від

земельної ділянки на території

Пісківської сільської ради на 2019 рік

 

Код згідно з КОАТУУ  5322684900

 

Відповідно до ХІІ розділу ст.266  Податкового кодексу України, Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014р.№71-VIII,  керуючись  ст..26 п.24 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,з метою збільшення надходжень до місцевого бюджету,сесія сільської ради:

 

                          ВИРІШИЛА:

1. Установити на території  Пісківської сільської ради:

1)ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно з додатком 1;

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.

 

2.Оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті Пісківської сільської ради piskivska.rada.org.ua та в районній газеті «Зоря».

 1.  

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів сільської ради.

 1. Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2019 року

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                       Г.П. Пройдак

 

 

 

 

Пісківська сільська рада

Лохвицьким район

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ

 

________________  2018 року                                                                                               рішення №

 

Про встановлення транспортного

податку на території  Пісківської

сільської ради на 2019рік

 

      Відповідно до ХІІ розділу ст. 267 Податкового кодексу України, Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» № 1797-VIII від 21.12.2016,  керуючись  ст..26 п.24 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні» з метою зміцнення матеріальної та фінансової бази місцевого самоврядування, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1.Встановити та затвердити на території Пісківської сільської ради транспортний податок.

1.1 Об'єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п'яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

1.2 Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування.

1.3 Всі інші, не визначені в цьому рішенні поняття та положення щодо справляння вказаного податку, визначаються Податковим кодексом України.

2. Оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті Пісківської сільської ради piskivska.rada.org.ua та в районній                               газеті «Зоря ».

3. Контроль за  виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджетуі і фінансів.

4. Вважати рішення №18  шіснадцятої сесії сьомого скликання Пісківської сільської ради   від 22.06.2017 року «Про встановлення  податку  в частині ( транспортного податку) на 2019 рік на території Пісківської сільської ради»,  що втратили чинність.

5.Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2019 року.

 

 

                                                                  Сільський голова                                                             Г.П. Пройдак

 

 

 

Пісківська сільська рада

Лохвицьким район

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ

 

_________________ 2018 року                                                                                                                           рішення №

 

 

Про встановлення мінімальної суми

орендного платежу за  нерухоме

майно  фізичних осіб на території  Пісківської сільської ради

 

Керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб" від 29.12.2010 р. № 1253, Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 252 від 02.10.2015 р. «Про прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України на 2016 рік», Наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України № 215 від 30.09.1998 р. "Про затвердження Єдиного класифікатора житлових будинків залежно від якості житла та наявного інженерного обладнання", п.п. 170.1.2 п.170.1 ст. 170 Податкового кодексу, вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності",

з метою недопущення втрат бюджету та забезпечення надходжень прибуткового податку з доходів, які отримують громадяни від здачі в оренду об’єктів нерухомого майна,

враховуючи рекомендації постійної  комісії з питань планування бюджету і фінансів

 

Сесія сільської ради вирішила :

1.Встановити  мінімальну вартість  місячної  оренди одного квадратного  метра загальної площі  нерухомості  при передачі в оренду (суборенду), житлового найму (піднайму) нерухомого майна ( включаючи  земельну ділянку , на якій  розміщується нерухоме майно, присадибну ділянку ) , крім земельної ділянки  сільськогосподарського призначення, земельної частки ( паю) на території Пісківської сільської ради  згідно з розрахунком (Додаток 1).

2. Оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті Пісківської сільської ради piskivska.rada.org.ua та в районній газеті «Зоря».

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів  сільської ради.

4. Вважати рішення №16  шіснадцятої сесії сьомого скликання Пісківської сільської ради   від 22.06.2017 року «Про встановлення  мінімальної  суми  орендного платежу за нерухоме майн о фізичних осіб на  території Пісківської сільської ради на 2018 рік»,  що втратили чинність.

5.Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2019 року

 

                                                Сільський голова :                                                            Г.П. Пройдак

 

 

Методика

визначення мінімальної вартості місячної оренди 1 (одного) квадратного метра загальної площі нерухомого майна на території Пісківської сільської ради

     1.   Відповідно до цієї Методики орендарі (крім орендарів – фізичних осіб, що не є суб’єктами господарювання), які згідно з підпунктом 170.1.2. пункту 170.1 статті 170 Податкового кодексу України  є податковими агентами платників податку – орендодавців, визначають під час нарахування доходу від надання в оренду ( суборенду), житлового найму (піднайму) нерухомого майна  ( включаючи земельну ділянку, на якій розміщується нерухоме майно, присадибну ділянку), крім земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового паю ( далі – оренда нерухомого майна), мінімальну суму орендного платежу за повний чи не повний місяць такої оренди.

    2. Мінімальний розмір плати за користування житловим приміщенням за договором піднайму визначається відповідно до цієї Методики з урахуванням статті 95 Житлового кодексу.

        У цій Методиці терміни вживаються у значенні, наведеному в Податковому кодексі України.

  3.   Мінімальна сума орендного платежу за нерухоме майно визначається виходячи з мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна за такою формулою: П= З х Р,

      де П– мінімальна сума орендного платежу за нерухоме майно у гривнях; З – загальна площа орендованого нерухомого майна, у кв. метрах; Р – мінімальна вартість місячної оренди 1 кв.метра загальної площі нерухомого майна, що встановлюється Староміською сільською радою Підгаєцького району Тернопільської області, на території якої розміщене зазначене майно ( далі – орган місцевого самоврядування), у гривнях.

  4. Орган  місцевого самоврядування визначає мінімальну вартість місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна за такою формулою:

                                  Рн

                Р= ———,

                      Кх12

  де Р- мінімальна вартість місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна у гривнях;

    Рн – середня вартість 1 кв. метра новозбудованого об’єкта, подібного до орендованого, яка обчислюється залежно від ринкової вартості, у гривнях;

    К – коефіцієнт окупності об’єкта у разі надання його в оренду, що відповідає проектному строку експлуатації такого об’єкта ( від 5 до 100 років).

    В залежності від характеристики об’єкту оренди під час визначення мінімальної  вартості місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна застосовується додатковий коефіцієнт:

  М- місцезнаходження об’єкта нерухомого майна. У разі розміщення  такого об’єкта у центральній, курортній, історичній або заповідній зоні населеного пункту зазначений коефіцієнт дорівнює 2, близько від центру -1.5, далеко від центру -1

   Ф –вид  функціональне використання об’єкта нерухомого майна, який у разі його використання для провадження виробничої діяльності дорівнює – 2, іншої комерційної діяльності -3, некомерційної діяльності, у тому числі для проживання фізичних осіб – 1.

Т-інші якісні характеристики об’єкта(висота житлового приміщення , внутрішнє оснащення , технічний стан тощо)

   У разі застосування додаткових коефіцієнтів мінімальну вартість місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна визначається за формулою:

                                       Рн

                Р= ——— х М х Ф х Т,

                                        Кх12

Де Рн – середня вартість 1 кв.метра новозбудованого об’єкта,подібного до орендованого, яка обчислюється у гривнях, залежно від вартості будівництва.

   5. Якщо орган місцевого самоврядування не визначив мінімальної вартості місячної оренди 1 кв.м загальної площі нерухомого майна чи не оприлюднив її до початку звітного податкового року у спосіб, найбільш доступний для жителів територіальної громади, об’єкт обкладення податком на доходи фізичних осіб визначається орендарем ( крім орендарів – фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання) виходячи з розміру орендної плати, передбаченого в договорі оренди.

 

 

                                                                                                                                                                Секретар сільської ради:                                                                  

 

 

 

 

    Пісківська сільська рада

Лохвицьким район

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ

 

 

____________   2018 року                                                                                                                              рішення №

 

Про встановлення ставок

єдиного податку на 2019 рік

 

Керуючись ст. 12, ст. 291 Податкового кодексу України (зі змінами та доповненнями) та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  з метою зміцнення матеріальної  та фінансової бази місцевого самоврядування, а також сприяння соціально-економічного розвитку села 

Сільська   рада вирішила :

 

1. Встановити  ставки єдиного податку для суб'єктів господарської діяльності - фізичних         осіб, які здійснюють діяльність по Пісківській сільській раді  (додаються).

2.Затвердити  Порядок справляння єдиного податку (додається)

3.Дане рішення оприлюднити  до 15 липня 2018 року в засобах масової

 інформації та   на сайті  Пісківської сільської ради

  4.  Контроль  за  виконанням  цього  рішення покласти на сільського  голову

   Пройдак Г.П.  та постійну депутатську комісію з питань планування бюджету,

    фінансів сільської ради  

5.Вважати рішення №15  шіснадцятої сесії сьомого скликання Пісківської сільської ради

   від 22.06.2017 року «Про встановлення ставок єдиного податку для  підприємницької діяльності СГД-фізичних осіб у 2018 році по Пісківській сільській раді»  що втратило чинність.

 6 . Дане  рішення  набирає чинності  01.01.2019 року.

 

 

 

 

                                                     Сільський голова                                                  Пройдак Г.П.

 

 

 

Додаток№1

 

              Встановити  з  1 січня 2019 року ставки  єдиного податку для платників

 • першої групи  у відсотках(фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб  встановленого законом   на 1 січня 2019 року
 •  другої  групи у відсотках (фіксовані ставки) до  розміру  мінімальної заробітної плати , встановлені законом на 1 січня 2019 року з розрахунку на календарний місяць  у розрізі видів діяльності :

                                                                

                                                                                                 Ставки               Ставки

                                                                                                єдиного               єдиного

                                                                                                 податку               податку

                                                                                                 на 2019 р.           на 2019р.

                                                                                                 для- I- гру-             для-II-гру

                                                                                                пи плат-                  пи плат-

                                                                                                ників( %)                  ників(%)

Торгівельно – посередницька

 діяльність

оптова торгівля                                                                                                         20

роздрібна торгівля                                                                                                    10

роздрібна торгівля з лотків на ринках                                      10

роздрібна торгівля ветпрепаратами                                                                        10                                                                   

громадське харчування                                                                                            10

 

Виготовлення

пошиття та ремонт одягу ,пошиття головних уборів              10                          10

виготовлення столярних виробів ,садово- городнього

 інвентаря , виробів  з жесті                                                        10                        10

виготовлення кулінарних виробів в тому числі цукерок,

 тортів, вафельних коржів. печива , чаю, компотів і т.і.          10                           10

виготовлення  будівельних матеріалів                                       10                         10  

видавництво  та продаж газет                                                                                 10

виробництво хліба на продаж                                                      10                       10                                   

  Ремонт

 

взуття                                                                                             10                      10             

теле-радіоапаратури                                                                     10                     10 

побутової техніки                                                                          10                      10          

    автомобілів                                                                                10                  20                                                                                                      

гідроприводів сільськогосподарських машин                            10                     20            

окремих агрегатів автомобілів                                                     10                  20  

ремонт та перетяжка м яких меблів                                             10                 20

будівництво та ремонт житла інших  споруд                                                    20                                      

   Послуги

 

асфальтування доріг                                                                                       20

ведення бухгалтерського обліку  у СГД                                                        10               

ветеринарна практика   та торгівля ветпрепаратами                                  10

вирощування с/г культур  на орендованих землях та їх

реалізація                                                                                        10             10

готелі                                                                                                               20

діяльність у сфері  страхування                                                                    20

дослідження кон»юк тури ринку  і виявлення  суспільної

думки                                                                                                               20

друкарські послуги  та впорядкування  архіву                            10             10

виготовлення с/г продукції  та пухо- перової сировини            10               20

здача в оренду  транспорту                                                                            10

інша діяльність у сфері охорони здоров я                                                    10

інші види діяльності                                                                                       20

інші види монтажних робіт                                                                             20

комп ютерні послуги , ігри                                                                             20

консультаційні  послуги в комерційній діяльності                                        10

консультаційні послуги в комерційність діяльності консультаційні

послуги  щодо  косметичної продукції „Ейвон”, „Оріфлей”,”Мері Кей”        10

копіювальні роботи та виготовлення  бланків                                                10

косметичні послуги (солярій, косметичний масаж, догляд за шкірою )       20

медична практика  та діагностика                                                                 10

монтаж  систем опалення , вентиляції  та конденсування                          10                                      

       музичне обслуговування                                                                           10

надання послуг  диспечерським  пунктом                                                    20

надання послуг комбайном                                                                            10

надання послуг  по благоустрою  села                                                         10

 

надання послуг трактором                                                                              10

надання юридичних послуг  та діяльність  арбітражного керуючого

(адвокатура ,арбітраж, юристи)                                                                      10

організація перевезення вантажів                                                                   20

перевезення вантажів                                                                                       20                 

перевезення пасажирів автобусами та мікроавтобусами                             20

перевезення пасажирів легковим  автотранспортом                                    20

перукарські , манікюрні  та педікюрні  послуги                        5                     5

поліграфічна діяльність ,фотокопіювання та ламінування     10                 20

посередницька діяльність при введенні , виведенні прав

 вимог при роботі з системою Web  Mопеу                                                    20

посередницька діяльність у сільському господарстві                                   20

послуги лазень                                                                                                  20

послуги по переробці  с/г продукції                                           10                 20

проектні роботи                                                                                                 20

проектування ,монтаж та пуско-наладка технологічного обладнання          20

проектування , монтаж та ремонт  електрообладнання                                 20

прокат весільного вбрання та одягу для урочистих подій          10                20

прокат речей  особистого користування  та  побутових товарів  10              20

рекламні послуги                                                                                                20

ремонт РРО                                                                                                         20

ремонт та установка комунікацій                                                                     20

репетиторські послуги                                                                                       20

рибництво та надання послуг в рибництві                                                      10

ритуальні послуги  та торгівля  ритуальними товарами                10            10

розпиловка  деревини                                                                                        20

сантехнічні  послуги                                                                                          20

стоматологічна  практика                                                                                  20

фотопослуги                                                                                       10             20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

До рішеня №           сесії

Пісківської сільської ради

від   ________ 2018 року

 

        ПОРЯДОК

СПРАВЛЯННЯ ЄДИНОГО ПОДАТКУ

 

 

1.Платники податку

1.1. Платниками податку є суб» єкти малого підприємництва ,а саме ;

-  фізичні особи ,які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і у трудових відносинах з яким, включаючи членів їх сімей, протягом року перебуває не більше 10 осіб та обсяг виручки яких від реалізації продукції ( товарів ,робіт послуг) за рік не перевищує 500 тис. гривень ;

-   юридичні  особи – суб»єкти підприємницької діяльності  будь-якої організаційно-правової форми та форми  власності, в яких за рік середньооблікова чисельність працюючих не перевищує 50осіб і обсяг виручки яких від реалізації продукції (товарів ,робіт ,послуг) за рік не перевищує 1 млн. гривень.

 

1.2. Платники єдиного податку не є платниками таких податків і зборів,

Визначених Податковим  кодексом України :

        а) податок на прибуток підприємств  ;

        б)податок на доходи фізичних осіб (для фізичних осіб-підприємців;

        в) податок на додану вартість з операцій з постачанням товарів та послуг, місце надання яких розташоване на митній території України , за винятком податку на додану вартість, що сплачується юридичними особами,які обрали ставку оподаткування 6 відсотків;

       г) земельний податок, крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються для ведення підприємницької діяльності;

       д) плата за користування надрами;

       е)  збір за спеціальне використання води;

       є) збір за спеціальне використання лісових ресурсів;

       ж) збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності .

 

 

2.Об»єкт оподаткування

    Об»єктом оподаткування є доходи платників єдиного податку ,отримані  ним від провадження підприємницької діяльності, які обкладаються єдиним  податком.

 

3. База оподаткування.

Базою оподаткування для платників єдиного податку –юридичних осіб є обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

 

 

4. Ставка податку

4.1. Ставки єдиного податку для суб»єктів   підприємницької діяльності

 

 • фізичних осіб встановити залежно від виду діяльності в розмірі згідно з додатком до даного Порядку.
  1. Ставки єдиного податку для суб»єктів підприємницької діяльності 
 • юридичних осіб  встановлені Указом Президента України від 03.07.1998 року  № 727  «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб»єктів малого підприємництва»(з наступними змінами) та з врахуванням положень Податкового Кодексу України ,а саме:
 • 6 %  від суми виручки від реалізації продукції (товарів,робіт,послуг) у разі сплати ПДВ;
 • 10% (без сплати ПДВ)  від суми виручки від реалізації продукції(товарів,робіт,послуг).

 

5. Порядок обчислення податку

5.1.Суб»єктами підприємницької діяльності - фізичними особами єдиний податок сплачується за ставками, встановленими міською радою в  залежності від виду діяльності.

5.2. Уразі здійснення платником єдиного податку-фізичною особою  декількох видів підприємницької діяльності, для яких установлено різні ставки єдиного податку,то ним

Сплачується єдиний податок за більшою ставкою за цими видами діяльності.

5.3.У разі коли платник єдиного податку-фізична особа здійснює  підприємницьку діяльність з використанням  найманої праці або за участі у підприємницькій діяльності членів його сім»ї, ставка єдиного податку збільшується на 50 відсотків за кожну особу.

 

6.Податковий період

Звітним періодом для платників єдиного податку-фізичних та юридичних осіб є квартал.

 

       7.Строк та порядок сплати податку

7.1.Сплата єдиного податку здійснюється платником щомісячно не пізніше 20-го числа наступного місяця.

7.2. Єдиний податок сплачується на рахунок бюджету Пісківської сільської ради в розмірі  частини єдиного податку ,що  підлягає перерахуванню до місцевого бюджету відповідно до норм Указу Президента України від 03.07.1998 № 727 «Про  спрощену систему  оподаткування, обліку та звітності суб»єктів малого підприємництва» (з наступними  змінами),(крім єдиного податку, який сплачується у січні 2019  року за останній звітній (податковий  ) період . При цьому розподіл  коштів єдиного податку на загальнообов»язкове державне соціальне страхування та /або  до Пенсійного фонду України Державним казначейством України не здійснюється.

7.3 Зарахування до бюджету Пісківської сільської ради та фондів загальнообов»язкового державного соціального страхування ( у тому  числі пенсійного страхування) єдиного податку , який сплачується у січні 2019 року за останній звітний (податковий ) період 2018 року,здійснюється у порядку та на умовах,які діяли до 1 січня 2018 року.

 

       8.Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку.

8.1 Протягом 5 днів після закінчення звітного періоду платник єдиного податку-фізична особа подає до Лохвицької МДПІ звіт,за формою встановленою Державною податковою адміністрацією України.

 

8.2. Протягом 20 днів після закінчення звітного періоду платник єдиного податку –юридична особа подає до Лохвицького МДПІ ,за формою встановленою Державною податковою адміністрацією України.

 

 

 

 

 

 

Пісківська сільська рада

Лохвицьким район

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ

 

 

_____________  2018 року                                                                                                                      рішення №

 

Про встановлення  ставки акцизного

 податку з роздрібного продажу  підакцизних

товарів по Пісківській сільській раді на 2019 рік

 

      Відповідно ст. ст. 12,213,214,215, 216 Податкового кодексу України,  п.4, розділу «прикінцеві положення» Закону України № 71 , п.24 ,1  ст.26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні» з метою зміцнення матеріальної та фінансової бази місцевого самоврядування,сесія сільської ради

 

ВИРІШИЛА:

   1. Встановити  на території Пісківської сільської ради  ставку акцизного податку   з роздрібного продажу підакцизних товарів по Пісківській сільській раді на 2019 рік  у розмірі 5 %  від вартості реалізованих підакцизних  товарів  ( з податком  на додану вартість)

2.Оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті Пісківської сільської ради piskivska.rada.org.ua та в районній газеті « Зоря ».

3. Контроль за  виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджетуі і фінансів.

4.   Вважати рішення № 17 шіснадцятої сесії сьомого скликання Пісківської сільської ради   від 22.06.2017 року «Про встановлення  ставки акцизного  податку  з роздрібного продажу піакцизних  товарів по Пісківській  сільській раді на 2019  рік» , що втратили чинність.

 1. .   Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2019 року.

 

 

                                       Сільський голова                                                                                             Г.П. Пройдак

 

Пісківська сільська рада

Лохвицьким район

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(шістнадцята  сесія сьомого скликання)

 

22 червнь   2017  року                                                 рішення № 20

 

Про  встановлення ставок земельного податку

та  встановлення пільг щодо сплати земельного

податку для фізичних та юридичних осіб на

території Пісківської сільської ради на 2018 рік

 

        Відповідно до ХІІ розділу ст.269-271,274, Податкового кодексу України, до п.3 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення  змін до Податкового Кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» №1797 від 21.12.2016 року ,керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні»,ст.12 Земельного кодексу України,  з метою збільшення надходжень  до місцевого бюджету сесія сільської ради

                                                                  в и р і ш и л а:

 

       1.Затвердити  ставки земельного податку у відсотках від нормативної грошової оцінки земель  по слідуючих категоріях земель за функціональним використанням  по Пісківській сільській раді ( кв.м)  , а саме:

- землі сільськогосподарського призначення  - 0,3;

- для будівництва і обслуговування житлового  будинку,

  господарських будівель і споруд  -  0,03;

- для будівництва індивідуальних гаражів  -  0,03;

-для будівництва і обслуговування будівель торгівлі – 3;

- для земель промисловості,транспорту,зв»язку,енергетики,

  оборони та іншого призначення – 2;

 -землі,які перебувають у постійному користуванні  суб»єктів

господарювання (крім державної та комунальної  форми власності з

цільовим призначенням для будівництва  та обслуговування будівель торгівлі) – 5;

- за інші  земельні ділянки -1 %,

   2.Звільнити від сплати земельного податку:

а) фізичних осіб відповідно до ст.281 Податкового Кодексу України;

б) юридичних осіб відповідно до ст.282 Податкового Кодексу України;

в) органи місцевого самоврядування,заклади установи та організації,які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів;

г) релігійні організації,статути яких зареєстровані в установленому порядку;

д) дошкільні заклади та  загальноосвітні навчальні заклади  незалежно від джерел фінансування ,заклади культури, науки , освіти, охорони здоров»я, які утримуються за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів.

3. Оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті Пісківської сільської ради piskivska.rada.org.ua та в районній газеті «Зоря».

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів  сільської ради.

4. Вважати рішення №7  шостої сесії сьомого скликання Пісківської сільської ради   від 23.06.2016 року «Про встановлення   ставок земельного податку  та встановлення пільг щодо  сплати земельного  податку для фізичних  та юридичних осіб на території Пісківської сільської ради на 2017 рік»,  що втратило чинність.

 

6.    Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2018 року

 

 

 

     Сільський голова                                      Г.П.Пройдак

 

 

 

 

Додаток

                                                                         до рішення  №20  шістнадцятої сесії Пісківської

                                                                                  сільської ради сьомого скликання

                                                                                  від   22   червня  2017 року

 

Порядок

встановлення  ставок земельного податку  та встановлення пільг щодо сплати земельного податку для фізичних  та юридичних осіб  на території Пісківської сільської ради на 2018 рік

1. Платники земельного податку

1.1. Платниками податку є:

1.1.1. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

1.1.2. землекористувачі.

1.2. Особливості справляння податку суб'єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою 1 розділу ХIV Податкового Кодексу України.

2. Об'єкти оподаткування земельним податком

2.1. Об'єктами оподаткування є:

2.1.1. земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

2.1.2. земельні частки (паї), які перебувають у власності.

3. База оподаткування земельним податком

3.1. Базою оподаткування є:

3.1.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим розділом;

3.1.2. площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

3.2. Рішення рад щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

4. Оподаткування земельних ділянок, наданих на землях лісогосподарського призначення (незалежно від місцезнаходження), земельним податком

4.1. Податок за лісові землі справляється як складова рентної плати, що визначається податковим законодавством.

4.2. Ставки податку за один гектар нелісових земель, які надані у встановленому порядку та використовуються для потреб лісового господарства, встановлюються відповідно до пункту 5 цього Положення.

5. Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

5.1. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі від їх нормативної грошової оцінки:

  1. Землі сільськогосподарського  призначення -0,3%

 2. Для  будівництва  і обслуговування  житлового  будинку, господарських будівель  і споруд – 0,03%

  3. Для будівництва індивідуальних  гаражів – 0,03%

  4. Для будівництва і обслуговування  будівель торгівлі – 2%

  5. Для земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони  та іншого  призначення – 2 %

  6. Землі, які  перебувають  у постійному  користуванні суб’єктів  господарювання  (крім  державної  та комунальної  форми  власності  з цільовим  призначенням  для будівництва  і обслуговування  будівель  торгівель) – 5 %.

 

6. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

6.1. Від сплати податку звільняються:

6.1.1. інваліди першої і другої групи;

6.1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

6.1.3. пенсіонери (за віком);

6.1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

6.1.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

6.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 6 цього Положення, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

6.2.1. для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;

6.2.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селі - не більш як 0,25 гектара,

6.2.3. для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

6.2.4. для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

6.2.5. для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

6.3. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

7. Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб

7.1. Від сплати податку звільняються:

7.1.1. санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

7.1.2. громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до "Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

7.1.3. бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України;

7.1.4. органи місцевого самоврядування;

7.1.5. дитячі та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності, заклади культури, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту.

7.1.6. релігійні організації, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, за земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності.

 

8. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком

8.1. Не сплачується податок за:

8.1.1. сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій, визначених відповідно до закону такими, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (зон відчуження, безумовного (обов'язкового) відселення, гарантованого добровільного відселення і посиленого радіоекологічного контролю), і хімічно забруднених сільськогосподарських угідь, на які запроваджено обмеження щодо ведення сільського господарства;

8.1.2. землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;

8.1.3. земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;

8.1.4. землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

а) паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, включаючи з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

8.1.5. земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

8.1.6. земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв;

8.1.7. земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва, які відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на безоплатній основі;

8.1.8. земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку

9. Особливості оподаткування платою за землю

9.1. Органи місцевого самоврядування встановлюють ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території.

Органи місцевого самоврядування до 15 липня  року, що передує звітному, подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам. Нові зміни щодо зазначеної інформації надаються до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни;

9.2. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

9.3. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

10. Податковий період для плати за землю

10.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

10.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

11. Порядок обчислення плати за землю

11.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно у сфері будівництва щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

11.2. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

11.3. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов'язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

11.4. За ново відведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

У разі зміни протягом року об'єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

11.5. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку визначеному статтею 58 Податкового Кодексу України.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником - починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

11.6. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

1) у рівних частинах - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

2) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

3) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

11.7. Юридична особа зменшує податкові зобов'язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 6 цього Положення за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов'язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.

12. Строк сплати плати за землю

12.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

12.2. Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.

12.3. Податкове зобов'язання щодо на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

12.4. Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

12.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

Фізичними особами у сільській та місцевості земельний податок може сплачуватися через каси сільських рад за квитанцією про приймання податкових платежів. Форма квитанції встановлюється у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу України.

12.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

12.7. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами, податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

12.8. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

13. Орендна плата

13.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

Форма надання інформації затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики

13.2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

13.3. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

13.4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

13.5. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

13.5.1. не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки;

13.5.2. не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки

13.6. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

13.7. Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог пунктів 10 — 12 цього Положення.

14. Індексація нормативної грошової оцінки земель

14.1. Для визначення розміру податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин здійснює управління у сфері оцінки земель та земельних ділянок.

14.2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин за індексом споживчих цін за попередній рік щороку розраховує величину коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення за станом на 1 січня поточного року, що визначається за формулою:

Кi = І:100 де І - індекс споживчих цін за попередній рік.

У разі якщо індекс споживчих цін не перевищує 100 відсотків, такий індекс застосовується із значенням 100.

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель.

14.3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, не пізніше 15 січня поточного року забезпечують інформування центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, і власників землі та землекористувачів про щорічну індексацію нормативної грошової оцінки земель.

 

 

 

Пісківська сільська рада

Лохвицьким район

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(шістнадцята  сесія сьомого скликання)

 

22 червня   2017 року                                             рішення №16

 

 

 

Про встановлення мінімальної суми

орендного платежу за  нерухоме

майно  фізичних осіб на території  Пісківської сільської ради

 

Керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб" від 29.12.2010 р. № 1253, Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 252 від 02.10.2015 р. «Про прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України на 2016 рік», Наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України № 215 від 30.09.1998 р. "Про затвердження Єдиного класифікатора житлових будинків залежно від якості житла та наявного інженерного обладнання", п.п. 170.1.2 п.170.1 ст. 170 Податкового кодексу, вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності",

з метою недопущення втрат бюджету та забезпечення надходжень прибуткового податку з доходів, які отримують громадяни від здачі в оренду об’єктів нерухомого майна,

враховуючи рекомендації постійної  комісії з питань планування бюджету і фінансів

 

Сесія сільської ради вирішила :

1.Встановити  мінімальну вартість  місячної  оренди одного квадратного  метра загальної площі  нерухомості  при передачі в оренду (суборенду), житлового найму (піднайму) нерухомого майна ( включаючи  земельну ділянку , на якій  розміщується нерухоме майно, присадибну ділянку ) , крім земельної ділянки  сільськогосподарського призначення, земельної частки ( паю) на території Пісківської сільської ради  згідно з розрахунком (Додаток 1).

2. Оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті Пісківської сільської ради piskivska.rada.org.ua та в районній газеті «Зоря».

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів  сільської ради.

4. Вважати рішення №3  шостої сесії сьомого скликання Пісківської сільської ради   від 23.06.2016 року «Про встановлення  мінімальної  суми  орендного платежу за нерухоме майн о фізичних осіб на  території Пісківської сільської ради на 2017 рік»,  що втратили чинність.

 

6.    Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2018 року

 

Сільський голова :                                                            Г.П. Пройдак

Додаток №1

 

РОЗРАХУНОК

 

Мінімальної вартості одного квадратного  метра загальної площі нерухомого майна при передачі в оренду ( суборенду)

 

 Мінімальна вартість  оренди одного квадратного  метра загальної площі  нерухомого майна  при передачі в оренду ( суборенду)  на території Пісківської  сільської ради  розраховується  згідно  методики  визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме  майно  фізичних осіб ( затверджена постановою КМУ від 29.12.10 №1253 ) за такою формою:

Р=Рн/(К х 12)

Р – мінімальна  вартість місячної оренди 1кв. метра загальної площі нерухомого майна у гривнях ;

Рн – середня вартість 1 кв.м. новозбудованого об»є кта , подібного до орендованого , яка обчислюється залежно від ринкової вартості , у гривнях ( по Полтавській області – 4457 грн. ( згідно  з наказом  Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 19.08.2011р. № 155)

К – коефіцієнт окупності  об «єкта у разі надання його в оренду , що  відповідає  проектному  строку  експлуатації такого об»акта ( від 5 до 100 років)

Таким чином   мінімальна  вартість  місячної оренди одного квадратного метра  загальної площі  нерухомості при передачі в оренду ( суборенду ) на території Пісківської сільської ради  , складає :

Р= 4457,00/(20 х12 ) = 7,43 грн.

В залежності  від  характеристики об»єкту оренди  під час  визначення  мінімальної вартості  місячної оренди 1 кв. м. загальної площі  нерухомого майна  застосовується  додатковий коефіцієнт :

Коефіцієнт  1      7,43х1= 7,43 грн.-     для проживання фізичних осіб ;

Коефіцієнт 2        7,43х2 = 14,86 грн. – використання об»акта нерухомого  майна

                                                                   для  виробничої діяльності ;

 Коефіцієнт 3       7,43 х 3 = 22,29 грн.- іншої комерційної діяльності

 

 

                                                              

                                                                       

Пісківська сільська рада

Лохвицьким район

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(шістнадцята  сесія сьомого скликання)

 

22 червня  2017 року                                 рішення № 17

 

Про встановлення  ставки акцизного

 податку з роздрібного продажу  підакцизних

товарів по Пісківській сільській раді на 2018 рік

 

      Відповідно ст. ст. 12,213,214,215, 216 Податкового кодексу України,  п.4, розділу «прикінцеві положення» Закону України № 71 , п.24 ,1  ст.26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні» з метою зміцнення матеріальної та фінансової бази місцевого самоврядування,сесія сільської ради

 

ВИРІШИЛА:

   1. Встановити  на території Пісківської сільської ради  ставку акцизного податку   з роздрібного продажу підакцизних товарів по Пісківській сільській раді на 2018 рік  у розмірі 5 %  від вартості реалізованих підакцизних  товарів  ( з податком  на додану вартість)

 1. Оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті Пісківської сільської ради piskivska.rada.org.ua та в районній газеті « Зоря ».

  3. Контроль за  виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджетуі і фінансів.

4. Вважати рішення № 6  шостої сесії сьомого скликання Пісківської сільської ради   від 23.06.2016 року «Про встановлення  ставки акцизного  податку  з роздрібного продажу піакцизних  товарів по Пісківській  сільській раді на 2017  рік» , що втратили чинність.

5 .Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2018 року.

 

 

Сільський голова                                                               Г.П. Пройдак

 

Пісківська сільська рада

Лохвицьким район

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(шістнадцята  сесія сьомого скликання)

 

22 червня   2017 року                                     рішення № 18

 

Про встановлення транспортного

податку на території  Пісківської

сільської ради на 2018рік

 

      Відповідно до ХІІ розділу ст. 267 Податкового кодексу України, Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» № 1797-VIII від 21.12.2016,  керуючись  ст..26 п.24 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні» з метою зміцнення матеріальної та фінансової бази місцевого самоврядування, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1.      Встановити та затвердити на території Пісківської сільської ради транспортний податок.

 1. Об'єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п'яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.
 2. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування.
 3. Всі інші, не визначені в цьому рішенні поняття та положення щодо справляння вказаного податку, визначаються Податковим кодексом України.
 1. Оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті Пісківської сільської ради piskivska.rada.org.ua та в районній газеті « Зоря ».

3. Контроль за  виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджетуі і фінансів.

4. Вважати рішення №4  шостої сесії сьомого скликання Пісківської сільської ради   від 23.06.2016 року «Про встановлення  податку  в частині ( транспортного податку) на 2017 рік на території Пісківської сільської ради»,  що втратили чинність.

5.Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2018 року.

 

 

Сільський голова                                                               Г.П. Пройдак

 

 

 

 

 

Пісківська сільська рада

Лохвицьким район

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(шістнадцята  сесія сьомого скликання)

 

 22 червня   2017 року                                            рішення №19

 

Про встановлення податку

на нерухоме майно, відмінне від

земельної ділянки на території

Пісківської сільської ради на 2018 рік

 

Відповідно до ХІІ розділу ст.266  Податкового кодексу України, Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014р.№71-VIII,  керуючись  ст..26 п.24 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,з метою збільшення надходжень до місцевого бюджету,сесія сільської ради:

ВИРІШИЛА:

 

1.Встановити та затвердити на території Пісківської сільської ради на 2018рік  ставки податку на нерухоме майно, відмінне  від земельної ділянки, фізичним та юридичним особам,  які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості згідно додатку.1

2.Відповідно до п.п. 266.4.1. Податкового кодексу України база

оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

         а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

         б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120    

             кв. метрів;

         в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх          

             часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку  

             квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх

             часток), - на 180 кв. метрів.

3.Пільги з податку, що сплачується на території Пісківської сільської ради з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб  надаються відповідно до п.266.4 ст.266 Податкового кодексу України

4.Оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті Пісківської сільської ради piskivska.rada.org.ua та в районній газеті «Зоря».

5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів сільської ради.

6. Вважати рішення №5  шостої сесії сьомого скликання Пісківської сільської ради   від 23.06.2016 року «Про встановлення  податку на нерухоме майно , відмінне від земельної ділянки на 2017 рік »   що втратило чинність.

7.    Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2018 року

 

Сільський голова                                                          Г.П. Пройдак

 

 

 

 

Додаток №1

Порядок

справляння податку на нерухоме майно ,відмінне від земельної ділянки,для

об”єктів житлової та не житлової нерухомості (далі –Порядок )

 

1. Платники податку.

 1. 1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об”єктів житлової та/ або не житлової нерухомості.
 2. 2. Визначення платників податку в разі перебування об”єктів житлової та/або не житлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності

      кількох осіб:

      а/ якщо об”єкт  житлової або не житлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку ;

      б/ якщо об”єкт житлової або не житлової нерухомості перебуває  у спільній  сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є

одна з таких осіб –власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

      в/ якщо об”єкт житлової або не житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності  кількох осіб і поділений  між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

 

2 . Об”єкт оподаткування

2.1. Об”єктом оподаткування є об”єкт житлової та не житлової нерухомості, в тому числі його частка.

2.2.Не є об”єктом оподаткування:

      а/ об”єкти житлової та не житлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій  створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного  державного бюджету і є неприбутковими ( їх спільній власності)

      б/ об”єкти житлової та не житлової нерухомості, які розташовані в зонах відчудження та безумовного(обов”язкового) відселення, визначені законом,в тому числі їх частки;

      в/ будівлі дитячих будинків сімейного типу;

      г/ гуртожитки

      г/ житлова нерухомість непридатна для проживання ,в тому числі у зв”язку з аварійним станом, визнана такою згідно рішення сільської ради;

      д/ об”єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належить дітям –сиротам, дітям ,позбавленим батьківського піклування та особам з їх числа,

визнаним такими відповідно до закону ,дітям –інвалідам, які виховуються одинокими

матерями(батьками ), але не більше одного такого об”єкта на дитину;

     е/ об”єкти не житлової нерухомості, які використовуються суб”єктами господарювання

малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формахта на ринках;

    є/ будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення

промислових підприємств;

    ж/ будівлі ,споруди сільського господарських товаровиробників ,призначені для використання  безпосередьо у сільського господарській діяльності;

    з/ об”єкти житлової та не житлової нерухомості ,які перебувають у власності

громадських організацій інвалідів та їх підприємств;

будівлі ,споруди сільськогосподарських товаровиробників,призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості,які пернбуають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств ;

и) об’єкти нерухомості ,що перебувають у власності релігійних організацій, статути(положення)яких зареєстровано у встановленому законом порядку,та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності,включаючи ті в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки,лікарні тощо) крім об’єктів нерухомості,в яких здійснюється виробнича та господарська діяльність ;

і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування,що використовуються для надання освітніх послуг.

 

3 .База оподаткування

3. 1 . Базою оподаткування є загальна площа об”єкта житлової та не житлової нерухомості,в тому числі його часток.

3. 2.  База оподаткування об”єктів житлової  та не житлової нерухомості, в тому числі їх

часток, які перебувають у власності фізичних осіб ,обчислюється  контролюючим органами  на підставі даних  Державного реєстру речових прав на нерухоме майно,

що безоплатно надаються органами державної  прав на  нерухоме майно або на підставі

оригіналів відповідних документів платника податків,  зокрема документів на право власності.

   3.  3.База оподаткування об”єктів житлової та не житлової нерухомості ,в тому  числі  їх

часток , що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами

самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об”єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право  власності на такий об”єкт.

4.  Пільги із сплати податку

 

4.1.База оподаткування об”єкта/об”єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток,що перебувають у власності фізичної особи – платника податку,зменшується;

а/ квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв.метрів

б/для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 120 кв. метрів;

в/ для різних типів об”єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири /квартир та  житлового будинку/будинків,в тому числі їх часток) -180 кв.метрів.

   Таке зменшення надається раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

Звільнити у 2017 році від сплати податку відповідно до підпункту  4.2

пункту 4  цього Порядку :

з об”єктів житлової нерухомості фізичних осіб, яким станом на 1 липня 2017 року

встановлена державна соціальна допомога  відповідно до Закону України  „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім”ям” за умови, що:

а/ площа такого (таких об”єкта) об”єктів житлової нерухомості не перевищує п”ятикратний розмір неоподатковуваної  площі, затвердженої рішенням сільської ради

б /об”єкти  оподаткування не використовуються їх власниками з метою одержання доходів (не здаються в оренду ,лізинг, позичку,не використовуються у підприємницькій діяльності);

 - з об”єктів не житлової нерухомості фізичних осіб – власників господарських (присадибних ) будівель – допоміжних (не житлових) приміщень,до яких  належать сараї, хліви ,гаражі ,літні кухні, майстерні , вбиральні ,погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо;

- з об’єктів житлової або не житлової нерухомості ,що перебувають у власності релігійних організацій  України, статути  ( положення ) яких зареєстровані у встановленому порядку,

та використовуються для забезпечення діяльності,передбаченої такими статутами та положеннями).

 

5. Ставка податку

 

5.1 Ставка податку для об”єктів житлової або не житлової нерухомості,що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб,встановлюється за рішенням сільської ради у розмірі 0,1 відсотків розміру мінімальної заробітної плати,встановленої законом на 1 січня звітного /податкового / року,за 1 кв.метр бази оподаткування.

6. Податковий період

6.1. Базовий податковий (звітній ) період дорівнює календарному року.

 

7.Порядок обчислення суми податку

 

7.1.Обчислення суми податку з об”єкта /об”єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості  у такому порядку.

а/ за наявності у власності у платника податку  одного об”єкта житлової нерухомості,

в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування ,зменшеної відповідно до підпунктів  „а” або „б” пункту 1 розділу 4 цього Порядку

та відповідної ставки податку;

б/за наявності у власності платника податку більше  одного об”єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок  обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об”єктів ,зменшеної відповідно до  підпунктів „а” або „б” пункту 1 розділу

4  цього Порядку ,та відповідної ставки податку;

в/ за наявності у власності платника податку об”єктів житлової нерухомості різних видів,у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об”єктів, зменшеної відповідно до підпункту „в” пункту 1 розділу 4 цього Порядку ,та відповідної ставки податку ;

г/ сума податку ,обчислена з урахуванням  підпунктів 2і3 цього підпункту, розподіляється контролюючим органом  пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об»єктів житлової нерухомості.

д)за наявності  у власності платника податку Об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості  у тому числі його частки ,що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи – платника податку,загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири)  та 500кв.метрів (для будинків),сума податку ,розрахована відповідно  до підпунктів «а»-«г» цього підпункту,збільшується на 25000грн. на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку)

   Обчислення суми податку з об”єкта /об”єктів  не житлової нерухомості, які перебувають

у власноcті фізичних осіб ,здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об”єктів не житлової нерухомості  та відповідної ставки податку.

7.2.Податкове/податкові-рішення про сплату суми /сум податку обчислюється згідно з підпунктом 7.1 пункту7 цього Порядку та відповідні платіжні реквізити, зокрема органів місцевого самоврядування за місцем знаходження  кожного з об”єктів житлової або не житлової нерухомості, надсилаються або (вручаються)платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року ,що настає за базовим податковим (звітним ) періодом (роком).

    Щодо новоствореного (нововведеного) об”єкта житлової або не житлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця,в якому  виникло право власності на такий об”єкт.

   Контролюючі органи за місцем проживання ( реєстрації)  платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за  місцем знаходження об”єктів житлової або не житлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади ,що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

   Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам- нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням  об”єктів житлової або не житлової нерухомості ,що перебувають у власності таких нерезидентів.

7. 3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання(реєстрації) для проведення звірки даних щодо;

    об”єктів житлової або не житлової нерухомості ,в тому числі їх часток,що перебувають

у власності платника податку;

    розміру загальної площі об”єктів житлової або не житлової нерухомості,що перебувають у власності платника податку;

    права користування пільгою із сплати податку;

    розмір ставки податку;

    нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів ,зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання( реєстрації ) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення - рішення вважається скасованим (відкликаним).

7. 4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця  проживання фізичних осіб, зобов”язані щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового(звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об”єкта  нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеного Кабінету Міністрів України.

7. 5.Платники податку-юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем знаходженням об”єктів оподаткування декларацію за формою ,встановленою у порядку ,передбаченому статтею 46 цього Кодексу ,з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

   Щодо новоствореного (нововведеного) об”єкта житлової або не житлової нерухомості декларація   юридичною особою-платником  подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності  на такий об”єкт ,а податок сплачується з місяця, в якому виникло право власності на такий  об”єкт.

8 Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта

8. 1.У разі переходу права власності на об”єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для  попереднього власника за  період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об”єкт оподаткування, а для нового власника-починаючи з місяця,в якому

виникло право власності .

8.2 .Контроюючий орган надсилає податкове повідомлення –рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

 

9. Порядок сплати податку

 

9.1.Податок сплачується за місцем розташування об”єкта/об”єктів оподаткування і зараховується до бюджету сільської ради згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

Фізичні особи  можуть сплачувати податок  через касу сільської ради  за квитанцією про приняття податків

10. Строки  сплати податку

10.1 .Податкове зобов”язання за звітний рік з податку сплачується:

а/фізичними особами – протягом 60днів з дня вручення податкового повідомлення- рішення;

б/юридичного особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа

місяця ,що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

                                                                        

                                                           Пісківська сільська рада

Лохвицьким район

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(шістнадцята  сесія сьомого скликання)

 

 

22 червня   2017 року                                          рішення № 15

 

Про встановлення ставок

єдиного податку на 2018 рік

 

Керуючись ст. 12, ст. 291 Податкового кодексу України (зі змінами та доповненнями) та ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  з метою зміцнення матеріальної  та фінансової бази місцевого самоврядування, а також сприяння соціально-економічного розвитку села 

Сільська   рада вирішила :

 

1. Встановити  ставки єдиного податку для суб'єктів господарської діяльності - фізичних осіб, які здійснюють діяльність по Пісківській сільській раді  (додаються).

 1. Затвердити  Порядок справляння єдиного податку (додається)
 2. Дане рішення оприлюднити  до 15 липня 2017 року в засобах масової

     інформації та   на сайті  Пісківської сільської ради

 4.  Контроль  за  виконанням  цього  рішення покласти на сільського  голову

Пройдак Г.П.  та постійну депутатську комісію з питань планування бюджету,

фінансів сільської ради 

5.Вважати рішення №2  шостої сесії сьомого скликання Пісківської сільської ради

   від 23.06.2016 року «Про встановлення ставок єдиного податку для  підприємницької діяльності СГД-фізичних осіб у 2017 році по Пісківській сільській раді» та рішення №5 дванадцятої сесії сьомого скликання Пісківської сільської ради  «Про встановлення ставок єдиного податку для  підприємницької діяльності СГД-фізичних осіб у 2017 році по Пісківській сільській раді»  від 20.01.2017 року  що втратили чинність.

 

6 .  Дане набирає чинності  01.01.2018 року.

 

Сільський голова                                                  Пройдак Г.П.

 

 

 

Додаток№1

 

              Встановити  з  1 січня 2018 року ставки  єдиного податку для платників

 • першої групи  у відсотках(фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб  встановленого законом   на 1 січня 2018 року
 •  другої  групи у відсотках (фіксовані ставки) до  розміру  мінімальної заробітної плати , встановлені законом на 1 січня 2018 року з розрахунку на календарний місяць  у розрізі видів діяльності :

                                                                

                                                                                                 Ставки      Ставки

                                                                                                єдиного    єдиного

                                                                                                 податку    податку

                                                                                                 на 2018 р. на 2018р.

                                                                                                 для 1 гру- для11-гру

                                                                                                пи плат-    пи плат-

                                                                                                ників( %)  ників(%)

Торгівельно – посередницька

 діяльність

оптова торгівля                                                                                           20

роздрібна торгівля                                                                                      10

роздрібна торгівля з лотків на ринках                                      10

роздрібна торгівля ветпрепаратами                                                          10                                                                   

громадське харчування                                                                              10

 

Виготовлення

пошиття та ремонт одягу ,пошиття головних уборів              10            10

виготовлення столярних виробів ,садово- городнього

 інвентаря , виробів  з жесті                                                        10            10

виготовлення кулінарних виробів в тому числі цукерок,

 тортів, вафельних коржів. печива , чаю, компотів і т.і.          10            10

виготовлення  будівельних матеріалів                                       10            10  

видавництво  та продаж газет                                                                     10

виробництво хліба на продаж                                                      10           10                                   

  Ремонт

 

взуття                                                                                             10            10             

теле-радіоапаратури                                                                     10            10 

побутової техніки                                                                         10            10              автомобілів                                                                                    10            20                                                                                                      

гідроприводів сільськогосподарських машин                            10           20            

окремих агрегатів автомобілів                                                     10           20  

ремонт та перетяжка м яких меблів                                             10           20

будівництво та ремонт житла інших  споруд                                            20                                         Послуги

 

асфальтування доріг                                                                                       20

ведення бухгалтерського обліку  у СГД                                                      10                ветеринарна практика   та торгівля ветпрепаратами                                  10

вирощування с/г культур  на орендованих землях та їх

реалізація                                                                                        10             10

готелі                                                                                                               20

діяльність у сфері  страхування                                                                    20

дослідження кон»юк тури ринку  і виявлення  суспільної

думки                                                                                                               20

друкарські послуги  та впорядкування  архіву                            10           10

виготовлення с/г продукції  та пухо- перової сировини            10            20

здача в оренду  транспорту                                                                            10

інша діяльність у сфері охорони здоров я                                                    10

інші види діяльності                                                                                       20

інші види монтажних робіт                                                                           20

комп ютерні послуги , ігри                                                                            20

консультаційні  послуги в комерційній діяльності                                     10

консультаційні послуги в комерційність діяльності консультаційні

послуги  щодо  косметичної продукції „Ейвон”, „Оріфлей”,”Мері Кей” 10

копіювальні роботи та виготовлення  бланків                                             10

косметичні послуги (солярій, косметичний масаж, догляд за шкірою )   20

медична практика  та діагностика                                                                 10

монтаж  систем опалення , вентиляції  та конденсування                          10                                             музичне обслуговування                                                                                10

надання послуг  диспечерським  пунктом                                                    20

надання послуг комбайном                                                                            10

надання послуг  по благоустрою  села                                                         10

 

надання послуг трактором                                                                              10

надання юридичних послуг  та діяльність  арбітражного керуючого

(адвокатура ,арбітраж, юристи)                                                                      10

організація перевезення вантажів                                                                   20

перевезення вантажів                                                                                       20                  перевезення пасажирів автобусами та мікроавтобусами                             20

перевезення пасажирів легковим  автотранспортом                                    20

перукарські , манікюрні  та педікюрні  послуги                       5                  5

поліграфічна діяльність ,фотокопіювання та ламінування     10                 20

посередницька діяльність при введенні , виведенні прав

 вимог при роботі з системою Web  Mопеу                                                    20

посередницька діяльність у сільському господарстві                                   20

послуги лазень                                                                                                   20

послуги по переробці  с/г продукції                                           10                 20

проектні роботи                                                                                                 20

проектування ,монтаж та пуско-наладка технологічного обладнання          20

проектування , монтаж та ремонт  електрообладнання                                 20

прокат весільного вбрання та одягу для урочистих подій        10                20

прокат речей  особистого користування  та  побутових товарів 10              20

рекламні послуги                                                                                                20

ремонт РРО                                                                                                         20

ремонт та установка комунікацій                                                                     20

репетиторські послуги                                                                                       20

рибництво та надання послуг в рибництві                                                      10

ритуальні послуги  та торгівля  ритуальними товарами                10            10

розпиловка  деревини                                                                                        20

сантехнічні  послуги                                                                                          20

стоматологічна  практика                                                                                  20

фотопослуги                                                                                       10             20

 

 

 

 

Додаток 2

До рішеня №15 шістнадцятої сесії

Пісківської сільської ради

від   22 червня  2017 року

 

                                                       ПОРЯДОК

СПРАВЛЯННЯ ЄДИНОГО ПОДАТКУ

 

 

1.Платники податку

1.1. Платниками податку є суб» єкти малого підприємництва ,а саме ;

-  фізичні особи ,які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і у трудових відносинах з яким, включаючи членів їх сімей, протягом року перебуває не більше 10 осіб та обсяг виручки яких від реалізації продукції ( товарів ,робіт послуг) за рік не перевищує 500 тис. гривень ;

-   юридичні  особи – суб»єкти підприємницької діяльності  будь-якої організаційно-правової форми та форми  власності, в яких за рік середньооблікова чисельність працюючих не перевищує 50осіб і обсяг виручки яких від реалізації продукції (товарів ,робіт ,послуг) за рік не перевищує 1 млн. гривень.

 

1.2. Платники єдиного податку не є платниками таких податків і зборів,

Визначених Податковим  кодексом України :

        а) податок на прибуток підприємств  ;

        б)податок на доходи фізичних осіб (для фізичних осіб-підприємців;

        в) податок на додану вартість з операцій з постачанням товарів та послуг, місце надання яких розташоване на митній території України , за винятком податку на додану вартість, що сплачується юридичними особами,які обрали ставку оподаткування 6 відсотків;

       г) земельний податок, крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються для ведення підприємницької діяльності;

       д) плата за користування надрами;

       е)  збір за спеціальне використання води;

       є) збір за спеціальне використання лісових ресурсів;

       ж) збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності .

 

 

2.Об»єкт оподаткування

 

    Об»єктом оподаткування є доходи платників єдиного податку ,отримані  ним від провадження підприємницької діяльності, які обкладаються єдиним  податком.

 

3. База оподаткування.

 

Базою оподаткування для платників єдиного податку –юридичних осіб є обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

 

 

4. Ставка податку

 

4.1. Ставки єдиного податку для суб»єктів   підприємницької діяльності

 

 • фізичних осіб встановити залежно від виду діяльності в розмірі згідно з додатком до даного Порядку.
  1. Ставки єдиного податку для суб»єктів підприємницької діяльності 
 • юридичних осіб  встановлені Указом Президента України від 03.07.1998 року  № 727  «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб»єктів малого підприємництва»(з наступними змінами) та з врахуванням положень Податкового Кодексу України ,а саме:
 • 6 %  від суми виручки від реалізації продукції (товарів,робіт,послуг) у разі сплати ПДВ;
 • 10% (без сплати ПДВ)  від суми виручки від реалізації продукції(товарів,робіт,послуг).

 

5. Порядок обчислення податку

 

5.1.Суб»єктами підприємницької діяльності - фізичними особами єдиний податок сплачується за ставками, встановленими міською радою в  залежності від виду діяльності.

5.2. Уразі здійснення платником єдиного податку-фізичною особою  декількох видів підприємницької діяльності, для яких установлено різні ставки єдиного податку,то ним

Сплачується єдиний податок за більшою ставкою за цими видами діяльності.

5.3.У разі коли платник єдиного податку-фізична особа здійснює  підприємницьку діяльність з використанням  найманої праці або за участі у підприємницькій діяльності членів його сім»ї, ставка єдиного податку збільшується на 50 відсотків за кожну особу.

 

6.Податковий період

 

Звітним періодом для платників єдиного податку-фізичних та юридичних осіб є квартал.

 

       7.Строк та порядок сплати податку

 

7.1.Сплата єдиного податку здійснюється платником щомісячно не пізніше 20-го числа наступного місяця.

7.2. Єдиний податок сплачується на рахунок бюджету Пісківської сільської ради в розмірі  частини єдиного податку ,що  підлягає перерахуванню до місцевого бюджету відповідно до норм Указу Президента України від 03.07.1998 № 727 «Про  спрощену систему  оподаткування, обліку та звітності суб»єктів малого підприємництва» (з наступними  змінами),(крім єдиного податку, який сплачується у січні 2018  року за останній звітній (податковий  ) період 264 року).При цьому розподіл  коштів єдиного податку на загальнообов»язкове державне соціальне страхування та /або  до Пенсійного фонду України Державним казначейством України не здійснюється.

7.3 Зарахування до бюджету Пісківської сільської ради та фондів загальнообов»язкового державного соціального страхування ( у тому  числі пенсійного страхування) єдиного податку , який сплачується у січні 2018 року за останній звітний (податковий ) період 2017 року, здійснюється у порядку та на умовах, які діяли до 1 січня 2017 року.

 

       8.Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку.

 

 

8.1 Протягом 5 днів після закінчення звітного періоду платник єдиного податку-фізична

особа подає до     Лохвицького відділення Гадяцької ОДПІ Головного управління ДФС у

Полтавській області  ,за формою встановленою Державною податковою адміністрацією.

України.

 

8.2. Протягом 20 днів після закінчення звітного періоду платник єдиного податку

юридична особа подає до Лохвицького відділення Гадяцької ОДПІ Головного управління

 ДФС у Полтавській області  ,за формою встановленою Державною податковою

адміністрацією України

 

Про  встановлення ставок земельного податку та  встановлення пільг щодо сплати земельного податку для фізичних та юридичних осіб на території Пісківської сільської ради на 2018 рік

Логін: *

Пароль: *